Békési Helyi Értéktár

Legyünk büszkék hagyományainkra, csodáinkra!

Az értéktárról

Az értéktárról:

A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára. Ezek megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy létrehozza a Békési Helyi Értéktárat. Információk a bekesvaros.hu oldalon

2013-10-31 12:00:00

Körgát

Ez az árvízi védmű az alföldi települések egy részének, így Békésnek is egy sajátossága.

Mivel a település közvetlenül a folyó mellett fekszik, ezért elengedhetetlen volt egy olyan védőtöltés, ami a teljes várost körbeveszi, így védve azt egy esetleges gátszakadás alkalmával. A békési körgát minden bizonnyal a Kettős-Körös medrének kialakítása után (19. század közepe) lett megépítve. A körgát magassága eltér a folyó normál gátjától, anyaga általában föld – belül lehet agyag –, vagy különösen veszélyes és fontos pontokon beton. A tetején rendes kocsiút lett kialakítva. Az intenzív településfejlesztési programokig nagyon jól láthatóan jelezte a település határát is. A 20. század közepén sok helyen meg lett bontva az új utak miatt, viszont még így is látványos elemét alkotja Békés város természeti földrajzának.


2013-10-31 12:01:00

Körös-gát

Bodoky Károly, járási mérnök 1855-ben dolgozta ki a Körösök szabályozási tervét.

1856-57-ben el is készült a város keleti oldalán az új meder, ami egyesítette magába az akkor a város belterületén folyó Fekete- és Fehér-Körös vizét. Az első nagyobb áradáskor kiderült, hogy az eredeti tervek módosításra szorulnak. A két partot messzebb kellett egymástól tenni, hogy elbírja a két folyó áradásakor megemelkedő vízmennyiségét. 1879-82 között kiszélesítették a hullámteret a bal oldalon Szanazugtól Vashalomig. Majd a jobb oldali rész kibővítése következett, a két part így elérte a szabványos 300 méter szélességet. A Körös-gát évtizedeken keresztül ellenállt a víz nyomásának, egyetlen alkalommal 1980-ban nem bírta csak a töltés az áradást és átszakadt. Az ár levonulása után csak a gát helyreállítási munkálatai egy hónapig is eltartottak.


2013-10-31 12:02:00

Mesterséges csatornák

A Fekete- és a Fehér-Körös szabályzása, illetve a Kettős-Körös csatorna megépítése után megváltozott Békés város arculata.

A régi lecsapolóerek több helyen is eltűntek, ezért az 1890-es évektől gondoskodni kellett a csapadékvíz elvezetésről az ármentesített területen. Az árterületre csatornahálózatot ástak, amelynek a végpontja a Körös-gát mellett létesített szivattyútelep lett. Ezek a csatornák a régi természetes ereket egészítik ki vagy kötik össze. Ilyen csatornák például a Vargahosszához vezető Holt-Körös csatorna, a Gyepesér, a Határér, a Büngösd-ér és a Sikonyi-csatorna. Az ármentesítés mellett a víztárolás és az öntözés feladatát is ellátják ezek a mesterséges építmények.


2013-10-31 12:05:00

Egykori Polgári Leányiskola épülete (Építészeti remekek)

A főtértől nem messze található egyszerű homlokzatú egyemeletes épületet 1936-ban emelték. Az épületet az általános iskolát elvégzett, továbbtanulni kívánó lányok vették birtokba.

1948 után az akkori 2. sz. általános iskola felső, majd a Karacs Teréz nevét viselő általános iskola alsó tagozatos tanulói jártak, illetve járnak ide. Az épület jellegzetessége, hogy a homlokzatán két címer látható: Magyarországé és Békés városáé, viszont az utóbbi a negatív pecsét alapján készülhetett.


Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Email


varoshaza@bekesvaros.hu

Telefon


+36 (66) 411-011